Anasayfa Fotoğraf Galerisi Sinop E-Kütüphane İletişim Bilgileri
Nöbetçi Eczane Listesi Yapılandırılmamış

Umke Faaliyetleri

Umke Faaliyetleri
Galeriyi Göster
Umke Faaliyetleri

invest

Acil ve Afetlerde Sağlık Hizm.Şb.Müd.

Acil ve Afetlerde Sağlık Hizm.Şb.Müd.

 

Dr.Bülent ÖZTÜRK   Şube Müdürü

Mine KAYA                          V.H.K.İ.

Ayşe Şemel ALPAY           Hemşire

Zakin ALBAYRAK             Sağ. Memuru

Arife ÇİÇEK                       Tıbbi Sekreter


 

 ACİL VE AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ (112 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ )

 1. Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri alanında il genelinde sağlık hizmetlerini planlamak ve yürütmek,
 2. Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerine ait birimleri kurmak ve işletmek, gerektiğinde hastane acil servisleri ile entegre etmek, ilgili birimlerin faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek, hasta nakil ve sevk koordinasyonunu sağlamak,
 3. Kara ambulanslarının Bakanlığın izni doğrultusunda temin, tahsis, sevk ve idaresini sağlamak,
 4. İl içinde meydana gelen afetlerde ve acil durumlardaki acil sağlık hizmetlerini ilgili tüm taraflarla işbirliği ve koordinasyon içinde sağlamak,
 5. Yurt dışında meydana gelen afetlerde ve acil durumlarda Bakanlığın talimatı doğrultusunda ulusal ve uluslar arası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde sağlık ve insani yardım faaliyetlerine katılmak,
 6. Acil sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyulacak haberleşme, ilaç, tıbbi teknik ve malzemelere yönelik planlama, tedarik, dağtıtm ve depolama faaliyetlerini yürütmek,
 7. Toplumun ilkyardım bilgi ve becerisinin geliştirilmesi amacıyla gerekli eğitim faaliyetlerini planlamak ve yürütmek,
 8. Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili personelin yetiştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim programı hazırlamak ve uygulamak,
 9. Bakanlığın izni ile tatbikat organizasyonları yapmak, ulusal ve uluslar arası tatbikatlara katılmak,
 10. Hastane acil servisleri ile 112 acil sağlık hizmetlerinin entegre çalışmalarını koordine etmek, denetlemek,
 11. Görev alanına giren konularda gereken denetimleri yapmak,
 12. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şub. Gerekli Belgeler
Bu Sayfa 2619 kez görüntülenmiştir.
© 2013. Tüm Hakları Saklıdır. Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Tel: 0368 261 19 62 Faks: 0368 261 16 32 Mail:sinop.biis@saglik.gov.tr

Yazılım: